Skip to main content

Næringsliv

Trendforskning viser at på lik linje som .com-bølgen ble forutsett/spådd, så skal det spirituelle inn i næringslivet i årene som kommer.

Dette kommer til å stille helt andre og uforutsette krav både til eiere, styrer, ledere og ansatte i organisasjonen nå og i fremtiden. Vi lever i en tid hvor verdisyn og menneskelig kompetanse er driverne for nærings livet, og for å ivareta dette på en god måte er man avhengig av gjensidig respekt og positive verdier i organisasjonen. 

Handlingslammelse er den verste energien en bedrift kan oppleve. I nedgangstider skjer det i det minste noe, da må man ta action og ta stilling til det negative og ikke minst kvitte seg med problemene.

I oppgangstider surfer selvsagt bedriften på de positive energiene. Energier er selvforsterkende. Negativ energi tiltrekker seg ytterligere negativ energi. Positiv energi tiltrekker seg positiv energi. I medgang er utfordringen å beholde respekt og takknemlighet for situasjonen (hovmod står for fall).

Alle bedrifter er preget av ulike energier, enkelte personer er mer negative enn andre, det samme gjelder innenfor avdelinger, kunde og leverandørforhold.

Våre klarsynte forholder seg til astrologi, stjernetegnene, månefaser og tidsperspektivet i alle lesninger.

Ring 79 000 390 for å høre mer om hvilke energier din bedrift er preget av innenfor de ulike forretningsområdene.

Se våre priser og betingelser.