Skip to main content

Suksessens sju åndslover - Deepak Chopra

1. DEN RENE POTENSIALITETENS LOV

Kilden til alt skaperverk er ren bevissthet .... ren potensialitet som søker å komme til uttrykk, omdannes fra det abstrakte til det konkrete. Og når vi innser at selvet - vårt sanne jeg - består av ren potensialitet, allierer vi oss med kraften som virkeliggjør og konkretiserer alt i universet.

2. LOVEN OM Å GI

Universet opererer gjennom dynamisk utveksling ... å gi og å få er forskjellige aspekter ved energistrømmen i universet. Og i vår vilje til å gi det vi selv ønsker å få, holder vi universets overflod i omløp i vår tilværelse.

3. LOVEN OM "KARMA" ELLER ÅRSAK OG VIRKNING

Enhver handling skaper en kraft som gir oss tilbake med samme mynt ..... det vi sår er det vi høster. Og når vi velger handlinger som tilfører andre lykke og fremgang, vil fruktene av vårt karma bli lykke og fremgang.

4. LOVEN OM MINSTE MOTSTANDS VEI

Naturens intelligens fungerer lekende lett ...... sorgløst, harmonisk og kjærlig. Og når vi utnytter kreftene i harmoni, 
glede og kjærlighet, skaper vi lekende lett fremgang, og hell.

5. LOVEN OM INTENSJON OG ØNSKE

Nedlagt i enhver intensjon og ethvert ønske ligger mekanikken for oppfyllelse av intensjonen eller ønsket .... i den 
rene potensialiteten har intensjoner og ønsker en endeløs organiseringskraft. Og når vi planter en hensikt i den rene 
potensialitetens fruktbare mark, setter vi denne endeløse organiseringskraften til å arbeide for oss.

6. DISTANSERINGSLOVEN

I distansering ligger usikkerhetens vidsom..... i usikkerhetens visdom ligger friheten fra vår fortid, fra det kjente, som er 
de tidligere betingede reaksjonenes fengsel. Og i vår vilje til å tre inn i det ukjente, søke kontakt med de totale mulighetene, 
overgir vi oss til det kreative sinn som arrangerer og samordner universets dans.

7. LOVEN OM "DHARMA" ELLER MÅL OG MENING MED LIVET

Alle har mål og mening med livet .... en særegen begavelse eller en spesiell evne å gi andre. Og når vi kombinerer denne 
særegne evnen med å tjene andre, opplever vi vår egen ånds jubel og ekstase, noe som er det ypperste av alle mål.