Skip to main content

Våre klarsynte er også healere

Hos oss er alle klarsynte også healere. Dette setter oss i en unik posisjon. Vi ser inn i fremtiden og samtidig bidrar vi til å heale situasjonen her og nå. Dette gjør oss i stand til å se problemene og gå tilbake til årsaken til disse.

Deretter bidrar vi til å eliminere de negative faktorene som påvirker livet ditt. Våre faste kunder anser oss som klarsynte healere. Vi ser hvilke energier som ligger rundt deg (fortid-nåtid-fremtid). 

Vi ser hvordan andre energier og personer påvirker deg. 

Ofte blir det "krasj" i disse energiene, og dette fører til at det tar lengere tid før spådommen eller ditt ønskede resultat går i oppfyllelse. I værste fall, kan spådommen endre seg.

Ubalanse mellom tanker, følelser og faktiske handlinger, resulterer ofte i manglende oppnåelse av dine ønsker og resultater. Innenfor dette området kan vi veilede deg og gi deg råd for hvordan du kan komme ut av denne stillstandstilværelsen. Energiopphopning, kaller vi ofte denne stillstandstilværelsen. Energiopphopning resulterer dessverre over tid i redusert helse. Eksempler på symptomer kan være overvekt, muskel-/skjelettsykdommer, angst, forvirring, etc.

Oppsummert:

Mange fysiske problemer, har ofte opphav i ens egen mentale tilstand. Mottoet blir da: Det er aldri for sent å snu og finne kjærlighet til seg selv og sitt eget liv.